HOME  Zaujímavé miesta Možnosti lyžovania Možnosti kúpania O projekte turistINFO.sk Kontakt
 
Fulltextové vyhľadávanie:
Múzeum moderného umenia Andy Warhola
Pamiatky a história - múzeum
Medzilaborce (okr.Medzilaborce, Prešovský kraj)

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sa snaží neustále zlepšovať svoju činnosť, budovať zbierkový fond, aby si múzeum zachovalo status reprezentujúci našu kul... Viac

Múzeum Molpír
Pamiatky a história - múzeum
Smolenice (okr.Trnava, Trnavský kraj)

Múzeum je umiestnené v budove starej fary. Časť expozície tvoria exponáty z hradiska Molpír. V múzeu má svoj kútik regionálny historik a učiteľ Štefan Jastrabí... Viac

Múzeum mošovských remeselníkov
Pamiatky a história - múzeum
Mošovce (okr.Turčianske Teplice, Žilinský kraj)

Múzeum mošovských remeselníkov sa nachádza v Mauzóleu, na okraji parku pri kaštieli rodiny Révajovcov. Sú tu vystavené rozličné výrobné nástroje kováčov, koláro... Viac

Múzeum obchodu
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum obchodu Bratislava patrí medzi najmladšie múzeá na Slovensku. Vzniklo v roku 1983 ako Dokumentačné centrum obchodu. Dodnes sa podarilo zhromaždiť vyše 61... Viac

Múzeum obchodu
Pamiatky a história - múzeum
Ilava (okr.Ilava, Trenčiansky kraj)

Múzeum obchodu sídlilo v kaštieli v Klobušiciach. Kaštieľ pochádza z obdobia okolo roku 1840. Prízemná budova je obkolesená anglickým parkom s mnohými vzácnymi ... Viac

Múzeum oravskej dediny
Pamiatky a história - múzeum
Zuberec (okr.Tvrdošín, Žilinský kraj)

Múzeum je umiestnené v prekrásnom podhorskom prostredí v podhorí Roháčov. Pôvodne boli na tomto mieste iba pasienky. V roku 1967 sa tu začalo stavať múzeum, do ... Viac

Múzeum polície
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum polície ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgáno... Viac

Múzeum rusínskej kultúry
Pamiatky a história - múzeum
Prešov (okr.Prešov, Prešovský kraj)

Je najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 01. januára 2007, má celoštátnu pôsobnosť. Toto dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické pracovisko je zamerané na ... Viac

Múzeum Slovenského Červeného kríža
Pamiatky a história - múzeum
Martin (okr.Martin, Žilinský kraj)

Múzeum sídli vo vlastnej budove Slovenského Červeného kríža v Martine. Múzeum vzniklo 1. februára 2000. Jeho poslaním je cieľavedome zhromažďovať, spravovať, oc... Viac

Múzeum Slovenského národného povstania
Pamiatky a história - múzeum
Banská Bystrica (okr.Banská Bystrica, Banskobystrický kraj)

Múzeum má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom, v rámci ktorej vykonáva odborno-metodickú, koordinačnú a poradenskú funkciu. Od roku 1969 sídli v mo... Viac

Múzeum slovenskej dediny
Pamiatky a história - múzeum
Martin (okr.Martin, Žilinský kraj)

Je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblast... Viac

Múzeum Slovenských národných rád
Pamiatky a história - múzeum
Myjava (okr.Myjava, Trenčiansky kraj)

Zameriava sa na dokumentáciu histórie jednotlivých Slovenských národných rád. Je umiestnená v pavilóne pri dome Anny Koléniovej, kde 19. septembra 1848 po prvý... Viac

Múzeum Spiša
Pamiatky a história - múzeum
Spišská Nová Ves (okr.Spišská Nová Ves, Košický kraj)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od roku 1954 sídli v historickej budove bývalej stredovekej radnice. Názvy múzea sa v priebehu existencie veľa krát menili. Mú... Viac

Múzeum Svätý Anton
Pamiatky a história - múzeum
Svätý Anton (okr.Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj)

Múzeum vo Svätom Antone je celoslovenským poľovníckym múzeom a má mnohé zahraničné aktivity. Vykonáva odborno-metodickú činnosť, spracováva, sprístupňuje a využ... Viac

Múzeum školstva a pedagogiky
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch tak... Viac

Múzeum špeciálneho školstva
Pamiatky a história - múzeum
Levoča (okr.Levoča, Prešovský kraj)

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je pobočkou bratislavského Múzea školstva a pedagogiky na Slovensku. Základom jeho zbierok sa stala tzv. Gaňova knižnica. M... Viac

Múzeum Tatranského národného parku
Pamiatky a história - múzeum
Tatranská Lomnica (okr.Poprad, Prešovský kraj)

Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu... Viac

Múzeum telesnej kultúry v SR
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum telesnej kultúry v SR bolo zriadené dňom 24. 10. 1985 zriaďovacou listinou Predsedníctva ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy ako úč... Viac

Múzeum ukrajinskej kultúry
Pamiatky a história - múzeum
Svidník (okr.Svidník, Prešovský kraj)

Poslaním múzea je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov a Ukrajincov na Slovensku od najstarších čias po sú... Viac

Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry
Pamiatky a história - skanzen
Svidník (okr.Svidník, Prešovský kraj)


Múzeum v Kežmarku
Pamiatky a história - múzeum
Kežmarok (okr.Kežmarok, Prešovský kraj)

Sídlom múzea je Kežmarský hrad s netypickou polohou takmer v strede mesta. V súčasnosti má múzeum tieto objekty: dva meštianske domy a hrad s prístavbou. Má rôz... Viac

Múzeum včelárstva
Pamiatky a história - skanzen
Kráľová pri Senci (okr.Senec, Bratislavský kraj)


Múzeum včelárstva na Slovensku
Pamiatky a história - múzeum
Kráľová pri Senci (okr.Senec, Bratislavský kraj)

Múzeum včelárstva na Slovensku začalo zhromažďovať svoje zbierky v roku 1975. Múzeum zhromažďuje materiál a dokumenty o vývoji včelárstva a jeho využívaní v roz... Viac

Múzeum vín
Pamiatky a história - múzeum
Prešov (okr.Prešov, Prešovský kraj)

Múzeum vín vzniklo v roku 1994 a jeho sídlom sa stali emotívne pivničné priestory pod Mestským úradom v Prešove. História týchto pivníc je veľmi zaujímavá. Jedn... Viac

Múzeum vodného mlynárstva
Pamiatky a história - múzeum
Kolárovo (okr.Komárno, Nitriansky kraj)

Múzeum vodného mlynárstva inštalované v plávajúcom mlyne, ktorý má zaujímavú históriu. Posledný demontovaný exemplár plávajúceho vodného mlynu, ktorý je postave... Viac

Múzeum Vojtecha Löfflera
Pamiatky a história - múzeum
Košice (okr.Košice I, Košický kraj)

Múzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Tút... Viac

Múzeum voskových figurín
Pamiatky a história - múzeum
Košice (okr.Košice I, Košický kraj)

Múzeum sa nachádza priamo v priestoroch Urbanovej veže v historickom centre Košíc. Je tu 23 figurín osobností z histórie Slovenska. ... Viac

Múzeum zamagurskej dediny
Pamiatky a história - skanzen
Stará Ľubovňa (okr.Stará Ľubovňa, Prešovský kraj)


Múzeum Ždiarsky dom
Pamiatky a história - múzeum
Ždiar (okr.Poprad, Prešovský kraj)

Celá stavba bola rozdelená na dve časti obytnú a hospodársku. V obytnej je stála výstava ľudovej tvorivosti. Sú tu umiestnené aj pomocné náradia, hudobné nástro... Viac

Múzeum židovskej kultúry
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum sa začalo formovať na pôde Historického múzea SNM, ako Oddelenie židovskej kultúry a v roku 1994 sa stalo samostatným špecializovaným múzeom SNM s celošt... Viac

<< Predchádzajúca strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nasledujúca strana >>
 
Projekt turistINFO.sk
je spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy
pôšt a telekomunikácií
www.turistINFO.sk - virtuálny sprievodca krásami Slovenska kontakt: info@turistinfo.sk
projekt vznikol v spolupráci s www.DOVOLENKY.sk
webhosting na serveri WebDom.sk

Partneri: Dovolenka na Slovensku - chaty a chalupy | Dovolenka pri mori | Lacné letenky