HOME  Zaujímavé miesta Možnosti lyžovania Možnosti kúpania O projekte turistINFO.sk Kontakt
 
Fulltextové vyhľadávanie:
Archeologické múzeum
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Archeologické múzeum je špecializovaným múzeom SNM. Je zamerané na vývoj Slovenska od praveku až do vrcholného stredoveku. Poslaním múzea je cieľavedomé získav... Viac

Habánske múzeum
Pamiatky a história - múzeum
Veľké Leváre (okr.Malacky, Bratislavský kraj)

Jednou z dominánt obce Veľké Leváre je Habánsky dvor. Ide o pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, ktorú tvorí 22 pôvodných viacpodlažných stavieb vybudova... Viac

Historické múzeum - Bratislavský hrad
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Základným poslaním je získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladujúcich vývin spoločnosti n... Viac

Hudobné múzeum - Bratislavský hrad
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Hudobné múzeum vzniklo začiatkom roku 1991. Expozičné a výstavné priestory sa nachádzajú v bašte Luginsland a v kaštieli Dolná Krupá. Zbierkový fond Hudobnéh... Viac


Kláštorné podzemie - krypty
Pamiatky a história - múzeum
Malacky (okr.Malacky, Bratislavský kraj)

Pôvodné podzemie je rovnako staré ako sám kostol (asi 350 rokov) a dali ho postaviť františkáni pre mŕtvych členov svojho rádu. Studené múry hrubé takmer štyri ... Viac

Krajanské múzeum Matice slovenskej
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Krajanské múzeum, ktoré sa zameriava na problematiku slovenského vysťahovalectva a život Slovákov vo svete, je súčasťou Matice slovenskej. Múzeum sídli v palác... Viac

Literárne a vlastivedné múzeum
Pamiatky a história - múzeum
Svätý Jur (okr.Pezinok, Bratislavský kraj)

Vlastivedné a literárne múzeum vzniklo v roku 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického, pričom pre verejnosť bolo otvorené v máji roku 1954. V roku 1963 sa k literár... Viac

Malokarpatské múzeum
Pamiatky a história - múzeum
Pezinok (okr.Pezinok, Bratislavský kraj)

Múzeum bolo zriadené 17. októbra 1960, jeho sídlom sa stal meštiansky renesančný dom zo 17. storočia, situovaný v centre mesta. Pre návštevníkov múzeum ponúka ... Viac

Metské múzeum
Pamiatky a história - múzeum
Pezinok (okr.Pezinok, Bratislavský kraj)

Múzeum je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok. Slávnostné otvorenie múzea sa uskutočnilo 18. 09. 2003 sprístupnením výstav „zo zeme“ a „z ateliérov“. Hlavn... Viac

Múzejno - dokumentačné centrum železníc
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Slovenské podnikové železničné múzeum vzniklo v roku 1983. Zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakt... Viac

Múzeum antickej Gerulaty
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy... Viac

Múzeum Červený Kameň
Pamiatky a história - múzeum
Červený Kameň (okr.Pezinok, Bratislavský kraj)

Je špecializované múzeum zaoberajúce sa vývojom bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku s dôrazom na umelecko-historický charakter zbierkových predme... Viac

Múzeum dopravy
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice. Prezentuje sa tu zbierka vozidiel o prvých dopravných prostriedkov z motorom i bez neho... Viac

Múzeum Ferdiša Kostku
Pamiatky a história - múzeum
Stupava (okr.Malacky, Bratislavský kraj)

Bolo otvorené v roku 1968. Keramická výroba sa v Stupave rozšírila na začiatku 18. storočia. Múzeum sa nachádza v dvoch objektoch - v troj-priestorovom dome a ... Viac

Múzeum Jána Cikkera
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum Jána Cikkera patrí medzi najmladšie na Slovensku. Vzniklo v roku 2004 rozhodnutím Nadácie Jána Cikkera. Členov nadácie k tomuto kroku viedla snaha zach... Viac

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešn... Viac

Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Expozícia Dejiny a kultúra karpatských Nemcov približuje takmer 900-ročné dejiny a kultúru Nemcov žijúcich na Slovensku. Početné pôvodné artefakty približujú v... Viac

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Je špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej ... Viac

Múzeum Ľudovíta Štúra
Pamiatky a história - múzeum
Modra (okr.Pezinok, Bratislavský kraj)

Je špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou, dokumentačné, odborné a metodické múzejné pracovisko, zamerané na dokumentáciu z oblasti národných dejín, os... Viac

Múzeum mesta Bratislavy
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum mesta Bratislavy bolo založené v roku 1868, dokumentuje históriu Bratislavy. Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta. Za... Viac

Múzeum Michala Tillnera
Pamiatky a história - múzeum
Malacky (okr.Malacky, Bratislavský kraj)

Mestské múzeum v Malackách bolo založené v roku 1975 z podnetu akademického maliara Michala Tillnera. Expozíciu tvorí celoživotná zbierka ľudového i užitého um... Viac

Múzeum Milana Dobeša
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum Milana Dobeša bolo otvorené 15. novembra 2001. Sídli v pôvodne meštianskom obytnom dome z konca 14. storočia, priamo v historickom jadre Bratislavy, neď... Viac

Múzeum obchodu
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum obchodu Bratislava patrí medzi najmladšie múzeá na Slovensku. Vzniklo v roku 1983 ako Dokumentačné centrum obchodu. Dodnes sa podarilo zhromaždiť vyše 61... Viac

Múzeum polície
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum polície ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgáno... Viac

Múzeum školstva a pedagogiky
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch tak... Viac

Múzeum telesnej kultúry v SR
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum telesnej kultúry v SR bolo zriadené dňom 24. 10. 1985 zriaďovacou listinou Predsedníctva ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy ako úč... Viac

Múzeum včelárstva na Slovensku
Pamiatky a história - múzeum
Kráľová pri Senci (okr.Senec, Bratislavský kraj)

Múzeum včelárstva na Slovensku začalo zhromažďovať svoje zbierky v roku 1975. Múzeum zhromažďuje materiál a dokumenty o vývoji včelárstva a jeho využívaní v roz... Viac

Múzeum židovskej kultúry
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Múzeum sa začalo formovať na pôde Historického múzea SNM, ako Oddelenie židovskej kultúry a v roku 1994 sa stalo samostatným špecializovaným múzeom SNM s celošt... Viac

Pamätná izba Martina Benku
Pamiatky a história - múzeum
Kostolište (okr.Malacky, Bratislavský kraj)

Pamätná izba je umiestnená v budove Spoločenského domu. Martin Benka sa v Kostolišti narodil a tiež usadil.... Viac

Plynárenské múzeum
Pamiatky a história - múzeum
Bratislava (okr.Bratislava I, Bratislavský kraj)

Plynárenské múzeum pri SPP, a. s. bolo sprístupnené v roku 1996. Múzeum je rozčlenené na niekoľko expozícií. Histórii svietiplynu je venovaný Pavilón histórie. ... Viac

1 2 Nasledujúca strana >>
 
Projekt turistINFO.sk
je spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy
pôšt a telekomunikácií
www.turistINFO.sk - virtuálny sprievodca krásami Slovenska kontakt: info@turistinfo.sk
projekt vznikol v spolupráci s www.DOVOLENKY.sk
webhosting na serveri WebDom.sk

Partneri: Dovolenka na Slovensku - chaty a chalupy | Dovolenka pri mori | Lacné letenky