HOME  Zaujímavé miesta Možnosti lyžovania Možnosti kúpania O projekte turistINFO.sk Kontakt
 
turistINFO.sk
 
Názov projektu: TuristINFO.sk - virtuálny sprievodca po Slovensku
 
 
Termín realizácie: 1. december 2005 - 31. december 2006
 
 
Ciele projektu: Prezentácia turistických zaujímavostí (prírodných krás, vodných plôch a lyžiarskych stredísk) na Slovensku prostredníctvom internetu

Zvýšenie úrovne verejného povedomia a informovanosti v tejto oblasti

Podpora a rozvoj aktívneho turistického ruchu na Slovensku pre domácich a zahraničných návštevníkov

Zviditeľnenie jednotlivých regiónov Slovenska prostredníctvom ich turistických atrakcií

Stimulácia vyhľadávania informácií prostredníctvom využívania nových informačno-komunikačných technológií

Výmena informácií a diskusia medzi návštevníkmi portálu www.turistINFO.sk
 
 
Cieľové skupiny: Domáci a zahraniční užívatelia hľadajúci informácie o Slovensku, jeho regiónoch, resp. konkrétnych turistických miestach a atrakciách

Študenti, žiaci stredných a základných škôl

Pedagógovia

Turisti

Záujmové združenia a spolky

Široká internetová verejnosť
 
 
Časový harmonogram: December 2005 - úvodné pracovné stretnutie projektového tímu, rozdelenie úloh, prezentácia projektu, začatie realizácie projektu

Január, február 2006 - návrh databázy jednotlivých turistických atrakcií, triedenie materiálov v textovej a obrazovej forme

Marec, apríl 2006 - naprogramovanie rozhrania pre priebežné napĺňanie a editáciu databázy, napĺňanie databázy, návrh grafického dizajnu stránky

Máj, jún 2006 - naprogramovanie užívateľského rozhrania, napĺňanie databázy

Júl, august 2006 - testovanie užívateľského rozhrania a funkčnosti stránky, kontrola údajov v databáze, príprava učebnej pomôcky na vyučovanie vlastivedy a geografie (mapa a CD), tvorba propagačných materiálov

September, Október 2006 - priebežná aktualizácia databázy, tvorba propagačných materiálov

November, december 2006 - priebežná aktualizácia databázy, vyhodnotenie projektu, záverečná správa
 
 
 
Projekt turistINFO.sk
je spolufinancovaný
Ministerstvom dopravy
pôšt a telekomunikácií
www.turistINFO.sk - virtuálny sprievodca krásami Slovenska kontakt: info@turistinfo.sk
projekt vznikol v spolupráci s www.DOVOLENKY.sk
webhosting na serveri WebDom.sk

Partneri: Dovolenka na Slovensku - chaty a chalupy | Dovolenka pri mori | Lacné letenky